Przejdź do treści

Polityka prywatności

Polityka prywatności www.pmu-online.com

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest PMU ART ACADEMY LTD – właściciel i administrator Serwisu, firma PMU ART ACADEMY LTD z siedzibą 63/66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, EC1N 8LE London, Wielka Brytania, o numerze rejestracyjnym spółki 12423272.

 2.   Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do PMU ART ACADEMY LTD oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez PMU ART ACADEMY LTD.

 3. PMU ART ACADEMY LTD zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.

 4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

KONTAKT

Aby kontaktować się z nami w celu realizacji Twoich praw, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wszelkich innych kwestii związanych z ochroną Danych Osobowych napisz wiadomość na adres email pmuart@hotmail.com.

Możesz się z nami również skontaktować poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://pmu-online.com/kontakt/Dane Osobowe

 1. PMU ART ACADEMY LTD przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi PMU ART ACADEMY LTD oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług PMU ART ACADEMY LTD oraz Produktów i usług partnerów handlowych PMU ART ACADEMY LTD, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

 2. PMU ART ACADEMY LTD wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez PMU ART ACADEMY LTD jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu: umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej, realizacji zamówień na Produkty i usługi PMU ART ACADEMY LTD, reakcji na informacje przesłane PMU ART ACADEMY LTD z wykorzystaniem formularza kontaktowego, realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),  realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług PMU ART ACADEMY LTD oraz Produktów i usług partnerów handlowych PMU ART ACADEMY LTD, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług PMU ART ACADEMY LTD, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.

 4. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez PMU ART ACADEMY LTD. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (i) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług PMU ART ACADEMY LTD oraz Produktów i usług partnerów handlowych PMU ART ACADEMY LTD.

 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 6. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez PMU ART ACADEMY LTD. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 7. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

 8. PMU ART ACADEMY LTD będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez PMU ART ACADEMY LTD, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń PMU ART ACADEMY LTD.

 9. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

 10. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.

 11. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług PMU ART ACADEMY LTD, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny pmu-online.com wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje: – z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej pmu-online.com (określone szczegółowo w Polityce Cookies) – z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony magdalenap.com nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę pmu-online.com.

 12. W przypadku uzyskania przez PMU ART ACADEMY LTD wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej pmu-online.com niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, PMU ART ACADEMY LTD może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny pmu-online.com i jej poddomen Przeglądanie zawartości witryny internetowej pmu-online.com, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych. Korzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie pmu-online.com wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do PMU ART ACADEMY LTD i dostępnych na pmu-online.com wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala PMU ART ACADEMY LTD zwracać się do czytelników po imieniu.

 3. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2.

Zamawianie usług i produktów

 1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez PMU ART ACADEMY LTD za pośrednictwem pmu-online.com możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.

 2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.

 3. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług PMU ART ACADEMY LTD (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług PMU ART ACADEMY LTD oraz partnerów handlowych PMU ART ACADEMY LTD)

 4. PMU ART ACADEMY LTD zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług PMU ART ACADEMY LTD.

 5. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu

pmu-online.com, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów PMU ART ACADEMY LTD i pmu-online.com.

 1. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych pmu-online.com.

 2. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do PMU ART ACADEMY LTD przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

 2. PMU ART ACADEMY LTD nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do PMU ART ACADEMY LTD i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez PMU ART ACADEMY LTD nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

 1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do PMU ART ACADEMY LTD.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. PMU ART ACADEMY LTD nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

 2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie pmu-online.com. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

 2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: PMU ART ACADEMY LTD nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do PMU ART ACADEMY LTD serwisu i newsletterów.Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Możesz zmienić ustawienia akceptacji plików cookie w swojej przeglądarce. Korzystając z tej strony akceptujesz postanowienia Polityki Prywatności.